دپارتمان علوم

به کودکان چه علوم آموزش دهیم یا ندهیم، آنان خود از اولین سال‌های کودکیشان نگرشی نسبت به دنیای اطراف خود کسب کرده اند. وظیفه آموزش علوم این است که کودکان در وحله‌ی اول به علم علاقه‌مند شوند و دوم این که مهارت‌های کافی برای انجام آزمایش‌ها به آنان داده شود. در این دپارتمان آنان می‌آموزند که نسبت به تصورات و یافته‌های خود شک کنند و از طریق آزمایش درستی آن را بسنجند و آن‌چه را که مستدل است، بپذیرند. رویکرد ما در زمینه آموزش علوم این است که آموزش مهارت‌های تحقیق، در فضای آموزشی کاوشگرانه و با تحریک علایق آنها اتفاق بیافتد.گالری تصاویر: