دپارتمان ریاضی

ریاضی بخشی از زندگی همه ماست. در مدرسه شوق زندگی بچه‌ها آموخته‌های خود در این درس را به‌طور عملی به‌کار می‌گیرند. آن‌ها با جستجو در محیط زندگی خود، نشانه‌های ریاضی را می‌یابند، شناسایی می کنند، درگیر حل مسئله می‌شوند و با فهم ریاضیات، یافته‌هایشان را از آن خود می کنند.گالری تصاویر: