دپارتمان زبان انگلیسی

سيستم آموزش زبان انگليسي دبستان شوق زندگي بر اساس كتابهاي مدارس بين الملل Scott Foresman and Houghton Mifflin كه شامل مجموعه داستان مي باشد طراحي شده است. چهار مهارت اصلي Listening,Speaking,Reading,and Writing به طور همزمان به دانش آموزان آموزش داده مي شود. علاوه بر اين، كتابهاي Family and Friends American نيز تدريس مي گردد. دانش آموزان در پايان هر دوره توانايي شركت در آزمون هاي دانشگاه Cambridge را خواهند داشت و مي توانند مدرك YLE مربوطه را اخذ نمايند.گالری تصاویر: